Nieuws

Con Brio in Balkbrug

Con Brio treedt op in Balkbrug

Zondagmiddag 10 februari 2019 heeft Con Brio een optreden verzorgd in MFC Het Trefpunt in Balkbrug.
Ondanks alle publiciteit rond dit optreden viel de publieke belangstelling enigszins tegen. Het wel aanwezige publiek werd op een zeer gevarieerd programma getrakteerd, dat zo bleek uit de reacties na afloop, zeker in de smaak viel. Er werden klassieke nummers, oudere en nieuwe nummers en ook meezingers gespeeld. Alle nummers werden deze middag ingeleid door lady-speaker Pauline Poels. Bij "Muziek uit de schoolbanken", een medley van oude schoolliedjes,  bleek dat met name de oudere toeschouwers de liedjes nog uit het hoofd konden meezingen. De wat jongere toeschouwers konden gebruik maken van de uitgereikte teksten. De "Hazes-medley" werd door zowel oud als jong enthousiast meegezongen.
Direct na de pauze gaf het jongste Con Brio-lid Annabel nog een demonstratie van haar kunnen met het nummer "De Clown" van Ben Cramer.
Al met al overheerste na afloop bij de dirigent, de muzikanten en het publiek een tevreden gevoel.

Een paar foto's bekijken van het optreden? Klik dan HIER

Uitvoering 24-11-2018

Uitvoering 24-11-2018

Om exact 20.00 uur opende voor een zeer goed gevulde zaal voorzitster Joke Dijk de avond. Na het welkomstwoord, waarin ook nog stil werd gestaan bij het overlijden van Gait-Jan Schroten, nam lady speaker Dineke Boerkamp het woord over om het programma van deze avond te presenteren.

Als eerste kondigde zij het optreden aan van Annabel, het jongste lid van de vereniging. Solo bracht Annabel op een prima wijze 'In de speeltuin' en 'Spelende vingers' ten gehore.

Daarna was het de beurt aan het B-orkest oftewel de senior-leerlingen. Zij brachten het door Willeke Alberti bekend geworden lied 'Spiegelbeeld' en het nummer 'Unique' voor het voetlicht. Een uitstekend optreden en na afloop van deze nummers werd dan ook bekendgemaakt dat deze leerlingen inmiddels zo ver waren dat ze volgend jaar te horen zijn in het A-orkest!

Dan was het de beurt aan het A-orkest dat, uiteraard, begon met de Con Brio-tune. Voordat hierna echter begonnen werd met het officiele programma nam Joke nogmaals het woord en kondigde aan dat speciaal om Gait Jan te gedenken het bij Gait Jan favorite lied 'Stay with me' gespeeld ging worden. Vervolgens werd aangetoond in een mix van klassieke en moderne stukken dat onder leiding van dirigent Gerrit Boerkamp het afgelopen jaar weer prima gepresteerd is. Gespeeld werd achtereenvolgens 'Wien bleibt Wien' uit de gelijknamige operette van Johann Schrammel, 'Slavenkoor' uit de opera Nabucco van Verdi, 'Titanic' (de titelsong van de gelijknamige film), 'La Comparsa' (in een ver verleden (1963) bekendgemaakt door ZZ & De Maskers), 'Halleluja' van Leonard Cohen en 'Una paloma blanca' van de George Baker Selection.

Voordat de pauze werd aangekondigd betraden de dames van The Wrinkles het podium voor een eerste optreden. Met cabaret en liedjes à capella werden diverse situaties ten tonele gevoerd waarin iedere vrouw van middelbare leeftijd zich zou kunnen herkennen. Al met al een geslaagde eerste optreden. Na de pauze zou nog een tweede optreden volgen.

In de pauze was er gelegenheid om een drankje te nuttigen, maar vooral gelegenheid om lootjes ter ondersteuning van de clubkas voor de inmiddels bekende verloting te kopen.

Na de pauze volgende een tweede optreden van The Wrinkles. Ook dit optreden werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd. Omdat ze bij een accordeonvereniging optraden werd dirigent Gerrit Boerkamp gevraagd om ze bij één van hun nummers muzikaal op de accordeon te ondersteunen. Uiteraard voldeed hij aan dit verzoek.

Evenals andere jaren was het na de pauze tijd om een drietal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar waren dat Heidi Grondman die 10 jaar lid was, Joke Dijk die 25 jaar lid was en Dirk Westerhof die maar liefst 55 jaar lid was van Con Brio. Heidi en Dirk werden toegesproken en voorzien van bloemen en een persoonlijk cadeau door voorzitster Joke. Joke werd op haar beurt in dichtvorm toegesproken en ook in de bloemen gezet door oud-voorzitster Frieda Slotman. Ook Joke werd een persoonlijk cadeau overhandigd.

Lady speaker Dineke nam vervolgens weer het woord en kondigde een verrassing aan. Annabel zou op accordeon de 'Cupsong' spelen met op de achtergrond drie vriendinnen die met bekers het ritme aangaven. Dit leek een beetje op het bekende 'balletje-balletje', maar dan zonder balletje. Een erg leuk optreden! Wilt u zien hoe dat ging? Klik dan HIER.

Inmiddels had het orkest weer plaatsgenomen op het toneel voor een tweede optreden. Ook nu weer een aantal lekker in het gehoor liggende melodieen. Begonnen werd met 'The rose' van Bette Midler, dan 'Pigalle' bekend geworden door Bill Ramsey (1961), 'Laat de zon in je hart' vooral bekend geworden door René Schuurman (2012), 'If tomorrow never comes' van Ronan Keating (2002), 'I have a dream' van ABBA (1997) en tot slot 'Adieu mein kleiner Gardeoffizier' van Robert Stolz en vooral bekend geworden in de uitvoering van Richard Tauber. Leuk is nog te melden dat bij 'Laat de zon in je hart' The Wrinkles onverwacht vocale ondersteuning gaven.
Het muzikale deel van de avond werd besloten met de overbekende Con Brio-tune, uitgevoerd door zowel het B- al het A-orkest.

Tot slot van de avond werden nog de hoofdprijzen van de verloting getrokken, een vleesschotel en een door Con Brio-lid Grietje ten Klooster gemaakt schilderij.
Het was weer een zeer geslaagde jaarlijkse uitvoering! Iedereen die de avond mogelijk heeft gemaakt, de drummer, dirigent, lady speaker, de toneelmeesters, The Wrinkles, 't Witte Peerd, het publiek en alle ondernemers in Nieuwleusen die de avond mede gesponsord, hebben hartelijk dank hiervoor.

De avond is inmiddels weer een herinnering, maar gelukkig hebben we de foto's nog! Wilt u die zien? Klik dan HIER.

Con Brio gaat nu op naar het volgende jaar, het jaar waarin de vereniging 60 jaar bestaat! Wat er dan staat te gebeuren is nog niet bekend, maar het zal in elk geval een bijzondere uitvoering worden. Noteer daarom alvast 30 november 2019 in uw agenda.

In Memoriam

In Memoriam

                                    Gerrit Jan Schroten

                                               Gait Jan


Op 6 augustus 2018 overleed Gerrit Jan Schroten, voor familie, vrienden en bekenden: Gait Jan

Enkele maanden geleden moest hij zijn accordeonrepetie-avonden opgeven wegens gezondheidsproblemen.
Wij hoorden en zagen dat zijn situatie verslechterde, maar zijn overlijden kwam toch nog geheel onverwacht.

Gait Jan was lid van onze vereniging sinds 1965. Van 1971 tot 2013 is hij voorzitter geweest. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter onze accordeonvereniging. Door zijn vele contacten speelde de vereniging muziek in de hele regio en maakte hij het zelfs mogelijk om een aantal keren op een festival in Spanje op te treden.

Tijdens de jaarlijkse uitvoering van 2016 werd hij vanwege zijn jarenlange maatschappelijke inzet, zijn verdiensten voor Con Brio en voor Motorclub Zwolle e.o. gehuldigd en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gait Jan is gedurende zijn lidmaatschap altijd zeer betrokken geweest bij onze vereniging. Hij bracht rust en gezelligheid bij onze repetities. Hij had hart voor de accordeon.

Wij misten hem al enige tijd en gaan hem nu voorgoed missen. Vergeten zullen wij hem zeker niet.

Wij wensen Alie, de kinderen en de kleinkinderen alle sterkte toe in de komende periode.

                            Gait Jan geflankeerd door Dirk en Anneke

Con Brio - een dagje uit 2018

Con Brio een dagje uit 

Dit jaar tekenden Gerda en Dirk voor de organisatie van het jaarlijkse uitje. Wat de bedoeling was werd angstvallig geheim gehouden. Het enige dat bekend gemaakt werd was de datum 15 mei en dat iedereen uiterlijk kwart voor twaalf aanwezig moest zijn bij het station van Dalfsen. Dat lukte iedereen, zij het  Anneke en Arend op het nippertje. Helaas kon Gerrit-Jan wegens gezondheidsproblemen en daardoor ook Alie niet aanwezig zijn. En dan de vraag wat er stond te gebeuren. Ook nu weer de nodige geheimzinnigheid. Verteld werd dat iedereen weer in de auto moest stappen en achter Gerda aan moest rijden. Dirk zou als bezemwagen achteraan rijden. Vertrokken werd in een behoorlijke stoet auto’s richting Heino en de vraag was dan ook zoals Mieke Telkamp ooit zong “Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?” De weg bleek te leiden naar het bij camping Starnbosch behorende café-restaurant “Het Boskamp”. Omdat de organisatie voor deze dag ook fantastisch weer had geregeld kwam de tekst op een houten bank bij terras “hier ku’j mooi zitt’n” volledig tot z’n recht. Eénmaal gezeten werd een kop koffie, of desgewenst een kop thee, geserveerd met daarbij een plak cake. Het was inmiddels ruimschoots na twaalven en werd het tijd voor soep met stokbrood. Prima voor elkaar. Hierna was de tijd van stilzitten voorbij. In een paar pogingen werden de aanwezigen ingedeeld in vier groepen. We gingen klootschieten! In het bos tegenover “Het Bosrand” lag een parcours van circa 1½ km dat al klootschietend afgelegd moest worden en waarbij twee groepen onderling moesten uitmaken welke groep met het minste aantal gooien het parcours kon afleggen. Uit de foto’s die van dit gebeuren zijn gemaakt blijkt dat er zeer verschillende tactieken en werptechnieken werden gebruikt. De foto’s zijn helaas alleen van groep 1 en 2 omdat de fotograaf zelf deelnemer was en hij z’n aandacht alleen op deze groepen kon richten. Nu lijkt klootschieten erg gemakkelijk, maar het was soms verrassend om te zien hoe sommige gooiers de kloot het bos in konden laten verdwijnen. Waarschijnlijk een kwestie van te snel of te laat loslaten. Maar, eind goed, al goed. Alle groepen kwamen uiteindelijk gezond en wel en ongedeerd aan de finish. Hoewel alle groepen keurig zoals van ze verwacht werd het aantal worpen bijgehouden had, is aan het einde van de dag niet bekend geworden of er ook een winnaar uit de bus is gekomen. Maar misschien ging het er ook wel om om de olympische gedachte uit te dragen. Meedoen is belangrijker dan winnen, nietwaar? Weer teruggekeerd onder de parasols op het terras kon iedereen een toch wel zeer verdiend drankje nemen. Lopen en klootschieten op een warme dag maakt namelijk wel dorstig. Inmiddels was op het terras de brand in de daar opgestelde barbecue gestoken en dit deed menigeen vermoeden dat er nog gebarbecued ging worden. Dat vermoeden werd enige tijd later bevestigd toen diverse vleesschotels, stokbrood en kruidenboters, een saladeschotel en diverse sauzen opgesteld werden. Kort daarna werd het teken gegeven dat er begonnen kon worden met de barbecue. Dat liet niemand zich een tweede keer zeggen. Al snel lag het rooster behoorlijk vol met vlees dat van lichtbruin tot soms bijna zwart geroosterd werd. Toen iedereen na verloop van tijd uitgegeten was bleek er nog een ijsbuffet klaar te staan. Daar hadden sommigen niet helemaal meer op gerekend. Toch vond ook dit buffet gretig aftrek.  Nadat iedereen uiteindelijk klaar was werd er onder het genot van een drankje nog wat nagezeten en nagepraat totdat de eersten zich afmelden en naar huis vertrokken. Al met al was het een weer een mooi uitje en kan iedereen met tevredenheid terugkijken op deze dag.

Gerda en Dirk, bedankt voor het organiseren van deze dag!

Wil je de dag nog eens bekijken in foto's, klik dan HIER

Uitvoering 2017

Jaarconcert 2017

In het achterliggende jaar is er door het A-orkest onder leiding van dirigent Gerrit Boerkamp weer fors geoefend op een aantal nieuwe muziekstukken. Ook heeft Con Brio dit jaar een aantal leerlingen mogen verwelkomen. Ook zij hebben fors geoefend om de accordeon onder de knie te krijgen. Nu baart oefening kunst! Daarom was 25 november geprikt om het geleerde ten gehore te brengen aan een breed publiek. Zoals gebruikelijk werd dit weer gedaan bij 't Witte Peerd in Nieuwleusen. Naast Con Brio stond ook op het programma een optreden van een select gezelschap van Muziekvereniging "Nooit Gedacht" uit Windesheim en "Dance Dance" uit Nieuwleusen.

Tegen achten was de zaal al zodanig vol dat er nog stoelen bijgeplaatst moesten worden. Daarna opende voorzitter Frieda Slotman de avond door het publiek welkom te heten. Daarbij liet ze niet na om mensen die ook geinteresseerd zijn in het bespelen van de accordeon uit te nodigen eens een repetitieavond te bezoeken.

Vervolgens werd het woord overgenomen door de lady speaker van de avond, Dineke Boerkamp.
Als eerste kondigde zij een optreden aan van de leerlingen. Begonnen werd door het jongste lid van de vereniging, de achtjarige Annabel Slotman. Zij bracht "Eerste wals" ten gehore en dat leverde haar na afloop een groot applaus op. Even terzijde, in de zaterdageditie van de Stentor heeft een leuk interview met Annabel gestaan, waarin zij ondermeer vertelde wat zij zo leuk vindt aan de accordeon. Wilt u het interview lezen? Klik dan hier.

Dan was de beurt aan de wat oudere leerlingen Annie, Geeke en Egbert. Eerst speelden zij het vrolijke "In de speeltuin" en daarna het van zangeres Nana Mouskouri bekende wat melancholische lied "Weisse Rosen aus Athen". Knap dat ze dit al konden laten horen na nog maar een half jaar les te hebben gehad! Terecht werd ook dit beloond met een groot applaus uit de zaal.

Inmiddels stonden de leden van het A-orkest te trappelen om de ingestudeerde nieuwe nummers ten gehore te brengen. Aaneen gepraat door lady speaker Dineke werd ingezet met de overbekende Con Brio-tune, gevolgd door het goed in het gehoor liggende Sous le ciel de Paris, Poema, Woman in love en Laat me alleen. Allemaal meer of minder bekende songs waarvan door het publiek genoten werd. Als laatste nummer voor de pauze werd het nummer De Clown aangekondigd, waarbij als verrassing de jeugdige Annabel verkleed als clown met haar accordeon op het toneel verscheen. Zij speelde solo het begin van dit lied, waarna zij na het eerste couplet ondersteuning kreeg van Anneke op keyboard en daarna van het voltallige orkest. Het werd zo een heel mooie uitvoering van dit nummer en dan ook hogelijk gewaardeerd door de zaal.

Tijd voor de pauze, maar eerst werd er nog een opwarmnummertje gedaan door "Dance Dance". Wat een tempo en wat een ritme! In de pauze vond de verkoop plaats van lootjes voor de gebruikelijke verloting en werd het toneel in gereedheid gebracht voor het optreden van "Nooit Gedacht".

Voordat na de pauze met het optreden kon worden begonnen werd eerst nog een viertal jubilarissen van Con Brio in het zonnetje gezet. Daarbij moest de voorzitter tot haar schande bekennen dat er door de koninklijke onderscheiding van Gerrit Jan Schroten vorig jaar 2 jubilarisen vergeten waren. Maar dat werd nu alsnog goedgemaakt. Gehuldigd werden: Grietje ten Klooster (15 jaar lid), Gerda van Veen en Anneke Wassink (20 jaar lid) en Harriët Postma (35 jaar lid). Naast een bos bloemen ontvingen ze nog een persoonlijk geschenk.

Dan was het de hoogste tijd voor "Nooit Gedacht". Zij waren, zo legde de dirigent uit, gekomen met een select gezelschap van acht van de ongeveer 50 leden tellende fanfare. Het werd een leuk en zeker gewaardeerd optreden, waarbij ondere andere "Wien bleibt Wien", "In München steht ein Bierbrauhaus" en de "Zillertaler Hochzeitsmarsch" gespeeld werd.

Na dit optreden verscheen Con Brio weer op het toneel voor een tweede optreden met weer een aantal prettig in het gehoor liggende nummers zoals "Gouden medaillon", "Rot sind die Rosen", "I will always love you", "Palingsound" (een medley van nummers van The Cats, BZN, Nick en Simon en Jan Smit), "Besame Mucho" en "Comment ça va". Uiteraard werd het optreden afgesloten met de Con Brio-tune. Maar, zo vertelde lady speaker Dineke, vanuit de zaal waren een aantal verzoeken gekomen om nog een keer "De Clown" te laten horen. Aan deze verzoeken werd uiteraard gehoor gegeven en zo verscheen Annabel nogmaals op het toneel om samen met het orkest nog een keer dit nummer te spelen.

Als afsluiting van de avond trad de meidengroep "Dance Dance" op. "Dance Dance" is een onderdeel van de gymnastiekvereniging Nieuwleusen en danst zowel recreatief als in wedstrijdverband hiphop, streetdance en ballet. In een hoog tempo werden een aantal flitsende dansnummers op fraaie wijze voor het voetlicht gebracht. Ook dit optreden kon het talrijke publiek waarderen.

Ten slotte werden nog de hoofdprijzen van de verloting getrokken, een vleesschotel en een door Con Brio-lid Grietje ten Klooster gemaakt schilderij.
Daarna sloot Frieda, met dank aan de sponsoren, vrijwilligers en leden de avond af. Al met al een zeer geslaagde avond voor zowel het publiek als de optredende groepen.

Wilt u wat foto's zien van de avond? Klik dan hier

Annabel horen en zien? Klik dan hier.