Nieuws

Een dagje uit - 2019

Con Brio een dagje uit - 2019

Net als voorgaande jaren werd er ook dit jaar weer een dagje uit georganiseerd. Deze keer waren het Joke en Gerda die deze taak op zich hadden genomen. Tot kort voor de tijd wisten de andere leden alleen maar dat 15 mei de dag was. Wat en hoe werd lang stil gehouden. Uiteindelijk werd er toch verteld dat iedereen op 15 mei rond de klok van 12.00 uur aanwezig moest zijn bij De Vreugdehoeve.

De Vreugdehoeve is een biologische melkschapenboerderij met zo’n 400 schapen, net buiten Zwolle in de Vreugderijkerwaard. Dit is in het gebied vlakbij de IJssel in Spoolde. De oorspronkelijke boerderij moest ‘letterlijk’ wijken voor de rivier die meer ruimte nodig heeft om veiligheid te bieden bij hoog water. Vanaf oktober 2012 werd gestart met een geheel nieuw bedrijf aan de Zalkerveerweg 20 bij Zwolle. De schapen die op het bedrijf worden gehouden zijn van het ras Fries melkschaap en behoren tot de zeldzame huisdierrassen. Deze schapen kwamen vroeger vooral veel langs de kust voor. Ze produceren de meeste melk onder de schapen. Het zijn ranke dieren met een dunne, onbehaarde staart.

Nadat iedereen op deze uiterst zonnige dag aanwezig was kregen we te horen dat het tijd was voor de lunch en dat na de lunch boer Herman ons uitgebreid zou informeren over het project 'Ruimte voor de rivier' en de gevolgen hiervan voor de oude boerderij. De welvoorziene lunch liet iedereen zich vervolgens goed smaken. Keuze uit 2 soorten soep, diverse broodsoorten, diverse soorten vleeswaren en kaas enz. enz. Lekker dus. Nadat na de lunch de rokers ook aan hun trekken waren gekomen vertelde boer Herman met de nodige komische noten over het genoemde project en wat dat voor de oude Vreugdehoeve betekend heeft. In het kort kwam het er op neer dat om het mogelijke overstromingsgevaar van de IJssel in te dammen de rivierdijken verlegd gingen worden. Hierdoor kwam de oude boerderij voor de dijk te liggen en moest deze dus daar afgebroken worden. Een nieuw bedrijf werd vervolgens opgebouwd, waarbij de keuze werd gemaakt voor een biologische melkschapenboerderij. Dit bood ook kansen om er andere activiteiten te gaan ontplooien, zoals een restaurant, een koffie- en theeschenkerij en een terras met een grote speelweide voor kinderen. Daarnaast werd in de loop der tijd ook een aantal zuivelproducten ontwikkeld die in de eigen boerderijwinkel worden verkocht. Schapenyoghurt, ijs en een aantal soorten schapenkaas behoren inmiddels tot het assortiment. Al met al een boeiend verhaal.

Na de presentatie kon iedereen een tijdje zijn eigen gang gaan. De een ging daarbij op he terras zitten, terwijl anderen een korte wandeling over de dijk gingen maken. Daarbij kon dan een blik geworpen worden op het nieuw onstane natuurproject De Vreugderijkerwaard. Nadat iedereen uiteindelijk een plek op het terras had gevonden volgde een consumptie met wat lekkers erbij.

Tegen half vijf werd het sein gegeven dat de schapen gemolken gingen worden. Iedereen dus op naar de melkstal. Daar zagen we dat de schapen met z'n vijftienen tegelijk worden gemolken. Elk schaap staat in z'n eigen melkhok om vervolgens aan het melksysteem te worden gekoppeld. De schapen gaan op een ingenieuze, maar simpele manier hun hok in. Het eerst schaap opent bij het binnengaan van zijn hok het deurtje van het tweede hok waarmee voorkomen wordt dat het tweede schaap te ver doorloopt. Het tweede schaap doet dat dan weer voor het derde schaap enz. enz. totdat alle hokjes vol zijn. Staan alle schapen in hun hok dan kan het melken beginnen.

Nadat iedereen dit voldoende bekeken had werd er vertrokken naar Nieuwleusen waarbij als afsluiting van het dagje uit bij Chinees Indisch restaurant De Chinese Muur een uitgebreid buffet voor ons klaar stond. De keuze was reuze en het zag er allemaal even lekker uit. Genieten dus voor iedereen.

Zo kwam er aan een mooie dag een heerlijk einde. Joke en Gerda, bedankt voor de organisatie!

Wie nog wil terugkijken op deze dag kan dat doen met wat foto's. Klik dan HIER.

Con Brio in Balkbrug

Con Brio treedt op in Balkbrug

Zondagmiddag 10 februari 2019 heeft Con Brio een optreden verzorgd in MFC Het Trefpunt in Balkbrug.
Ondanks alle publiciteit rond dit optreden viel de publieke belangstelling enigszins tegen. Het wel aanwezige publiek werd op een zeer gevarieerd programma getrakteerd, dat zo bleek uit de reacties na afloop, zeker in de smaak viel. Er werden klassieke nummers, oudere en nieuwe nummers en ook meezingers gespeeld. Alle nummers werden deze middag ingeleid door lady-speaker Pauline Poels. Bij "Muziek uit de schoolbanken", een medley van oude schoolliedjes,  bleek dat met name de oudere toeschouwers de liedjes nog uit het hoofd konden meezingen. De wat jongere toeschouwers konden gebruik maken van de uitgereikte teksten. De "Hazes-medley" werd door zowel oud als jong enthousiast meegezongen.
Direct na de pauze gaf het jongste Con Brio-lid Annabel nog een demonstratie van haar kunnen met het nummer "De Clown" van Ben Cramer.
Al met al overheerste na afloop bij de dirigent, de muzikanten en het publiek een tevreden gevoel.

Een paar foto's bekijken van het optreden? Klik dan HIER

Uitvoering 24-11-2018

Uitvoering 24-11-2018

Om exact 20.00 uur opende voor een zeer goed gevulde zaal voorzitster Joke Dijk de avond. Na het welkomstwoord, waarin ook nog stil werd gestaan bij het overlijden van Gait-Jan Schroten, nam lady speaker Dineke Boerkamp het woord over om het programma van deze avond te presenteren.

Als eerste kondigde zij het optreden aan van Annabel, het jongste lid van de vereniging. Solo bracht Annabel op een prima wijze 'In de speeltuin' en 'Spelende vingers' ten gehore.

Daarna was het de beurt aan het B-orkest oftewel de senior-leerlingen. Zij brachten het door Willeke Alberti bekend geworden lied 'Spiegelbeeld' en het nummer 'Unique' voor het voetlicht. Een uitstekend optreden en na afloop van deze nummers werd dan ook bekendgemaakt dat deze leerlingen inmiddels zo ver waren dat ze volgend jaar te horen zijn in het A-orkest!

Dan was het de beurt aan het A-orkest dat, uiteraard, begon met de Con Brio-tune. Voordat hierna echter begonnen werd met het officiele programma nam Joke nogmaals het woord en kondigde aan dat speciaal om Gait Jan te gedenken het bij Gait Jan favorite lied 'Stay with me' gespeeld ging worden. Vervolgens werd aangetoond in een mix van klassieke en moderne stukken dat onder leiding van dirigent Gerrit Boerkamp het afgelopen jaar weer prima gepresteerd is. Gespeeld werd achtereenvolgens 'Wien bleibt Wien' uit de gelijknamige operette van Johann Schrammel, 'Slavenkoor' uit de opera Nabucco van Verdi, 'Titanic' (de titelsong van de gelijknamige film), 'La Comparsa' (in een ver verleden (1963) bekendgemaakt door ZZ & De Maskers), 'Halleluja' van Leonard Cohen en 'Una paloma blanca' van de George Baker Selection.

Voordat de pauze werd aangekondigd betraden de dames van The Wrinkles het podium voor een eerste optreden. Met cabaret en liedjes à capella werden diverse situaties ten tonele gevoerd waarin iedere vrouw van middelbare leeftijd zich zou kunnen herkennen. Al met al een geslaagde eerste optreden. Na de pauze zou nog een tweede optreden volgen.

In de pauze was er gelegenheid om een drankje te nuttigen, maar vooral gelegenheid om lootjes ter ondersteuning van de clubkas voor de inmiddels bekende verloting te kopen.

Na de pauze volgende een tweede optreden van The Wrinkles. Ook dit optreden werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd. Omdat ze bij een accordeonvereniging optraden werd dirigent Gerrit Boerkamp gevraagd om ze bij één van hun nummers muzikaal op de accordeon te ondersteunen. Uiteraard voldeed hij aan dit verzoek.

Evenals andere jaren was het na de pauze tijd om een drietal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar waren dat Heidi Grondman die 10 jaar lid was, Joke Dijk die 25 jaar lid was en Dirk Westerhof die maar liefst 55 jaar lid was van Con Brio. Heidi en Dirk werden toegesproken en voorzien van bloemen en een persoonlijk cadeau door voorzitster Joke. Joke werd op haar beurt in dichtvorm toegesproken en ook in de bloemen gezet door oud-voorzitster Frieda Slotman. Ook Joke werd een persoonlijk cadeau overhandigd.

Lady speaker Dineke nam vervolgens weer het woord en kondigde een verrassing aan. Annabel zou op accordeon de 'Cupsong' spelen met op de achtergrond drie vriendinnen die met bekers het ritme aangaven. Dit leek een beetje op het bekende 'balletje-balletje', maar dan zonder balletje. Een erg leuk optreden! Wilt u zien hoe dat ging? Klik dan HIER.

Inmiddels had het orkest weer plaatsgenomen op het toneel voor een tweede optreden. Ook nu weer een aantal lekker in het gehoor liggende melodieen. Begonnen werd met 'The rose' van Bette Midler, dan 'Pigalle' bekend geworden door Bill Ramsey (1961), 'Laat de zon in je hart' vooral bekend geworden door René Schuurman (2012), 'If tomorrow never comes' van Ronan Keating (2002), 'I have a dream' van ABBA (1997) en tot slot 'Adieu mein kleiner Gardeoffizier' van Robert Stolz en vooral bekend geworden in de uitvoering van Richard Tauber. Leuk is nog te melden dat bij 'Laat de zon in je hart' The Wrinkles onverwacht vocale ondersteuning gaven.
Het muzikale deel van de avond werd besloten met de overbekende Con Brio-tune, uitgevoerd door zowel het B- al het A-orkest.

Tot slot van de avond werden nog de hoofdprijzen van de verloting getrokken, een vleesschotel en een door Con Brio-lid Grietje ten Klooster gemaakt schilderij.
Het was weer een zeer geslaagde jaarlijkse uitvoering! Iedereen die de avond mogelijk heeft gemaakt, de drummer, dirigent, lady speaker, de toneelmeesters, The Wrinkles, 't Witte Peerd, het publiek en alle ondernemers in Nieuwleusen die de avond mede gesponsord, hebben hartelijk dank hiervoor.

De avond is inmiddels weer een herinnering, maar gelukkig hebben we de foto's nog! Wilt u die zien? Klik dan HIER.

Con Brio gaat nu op naar het volgende jaar, het jaar waarin de vereniging 60 jaar bestaat! Wat er dan staat te gebeuren is nog niet bekend, maar het zal in elk geval een bijzondere uitvoering worden. Noteer daarom alvast 30 november 2019 in uw agenda.

In Memoriam

In Memoriam

                                    Gerrit Jan Schroten

                                               Gait Jan


Op 6 augustus 2018 overleed Gerrit Jan Schroten, voor familie, vrienden en bekenden: Gait Jan

Enkele maanden geleden moest hij zijn accordeonrepetie-avonden opgeven wegens gezondheidsproblemen.
Wij hoorden en zagen dat zijn situatie verslechterde, maar zijn overlijden kwam toch nog geheel onverwacht.

Gait Jan was lid van onze vereniging sinds 1965. Van 1971 tot 2013 is hij voorzitter geweest. Hij was jarenlang de drijvende kracht achter onze accordeonvereniging. Door zijn vele contacten speelde de vereniging muziek in de hele regio en maakte hij het zelfs mogelijk om een aantal keren op een festival in Spanje op te treden.

Tijdens de jaarlijkse uitvoering van 2016 werd hij vanwege zijn jarenlange maatschappelijke inzet, zijn verdiensten voor Con Brio en voor Motorclub Zwolle e.o. gehuldigd en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gait Jan is gedurende zijn lidmaatschap altijd zeer betrokken geweest bij onze vereniging. Hij bracht rust en gezelligheid bij onze repetities. Hij had hart voor de accordeon.

Wij misten hem al enige tijd en gaan hem nu voorgoed missen. Vergeten zullen wij hem zeker niet.

Wij wensen Alie, de kinderen en de kleinkinderen alle sterkte toe in de komende periode.

                            Gait Jan geflankeerd door Dirk en Anneke

Con Brio - een dagje uit 2018

Con Brio een dagje uit 

Dit jaar tekenden Gerda en Dirk voor de organisatie van het jaarlijkse uitje. Wat de bedoeling was werd angstvallig geheim gehouden. Het enige dat bekend gemaakt werd was de datum 15 mei en dat iedereen uiterlijk kwart voor twaalf aanwezig moest zijn bij het station van Dalfsen. Dat lukte iedereen, zij het  Anneke en Arend op het nippertje. Helaas kon Gerrit-Jan wegens gezondheidsproblemen en daardoor ook Alie niet aanwezig zijn. En dan de vraag wat er stond te gebeuren. Ook nu weer de nodige geheimzinnigheid. Verteld werd dat iedereen weer in de auto moest stappen en achter Gerda aan moest rijden. Dirk zou als bezemwagen achteraan rijden. Vertrokken werd in een behoorlijke stoet auto’s richting Heino en de vraag was dan ook zoals Mieke Telkamp ooit zong “Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?” De weg bleek te leiden naar het bij camping Starnbosch behorende café-restaurant “Het Boskamp”. Omdat de organisatie voor deze dag ook fantastisch weer had geregeld kwam de tekst op een houten bank bij terras “hier ku’j mooi zitt’n” volledig tot z’n recht. Eénmaal gezeten werd een kop koffie, of desgewenst een kop thee, geserveerd met daarbij een plak cake. Het was inmiddels ruimschoots na twaalven en werd het tijd voor soep met stokbrood. Prima voor elkaar. Hierna was de tijd van stilzitten voorbij. In een paar pogingen werden de aanwezigen ingedeeld in vier groepen. We gingen klootschieten! In het bos tegenover “Het Bosrand” lag een parcours van circa 1½ km dat al klootschietend afgelegd moest worden en waarbij twee groepen onderling moesten uitmaken welke groep met het minste aantal gooien het parcours kon afleggen. Uit de foto’s die van dit gebeuren zijn gemaakt blijkt dat er zeer verschillende tactieken en werptechnieken werden gebruikt. De foto’s zijn helaas alleen van groep 1 en 2 omdat de fotograaf zelf deelnemer was en hij z’n aandacht alleen op deze groepen kon richten. Nu lijkt klootschieten erg gemakkelijk, maar het was soms verrassend om te zien hoe sommige gooiers de kloot het bos in konden laten verdwijnen. Waarschijnlijk een kwestie van te snel of te laat loslaten. Maar, eind goed, al goed. Alle groepen kwamen uiteindelijk gezond en wel en ongedeerd aan de finish. Hoewel alle groepen keurig zoals van ze verwacht werd het aantal worpen bijgehouden had, is aan het einde van de dag niet bekend geworden of er ook een winnaar uit de bus is gekomen. Maar misschien ging het er ook wel om om de olympische gedachte uit te dragen. Meedoen is belangrijker dan winnen, nietwaar? Weer teruggekeerd onder de parasols op het terras kon iedereen een toch wel zeer verdiend drankje nemen. Lopen en klootschieten op een warme dag maakt namelijk wel dorstig. Inmiddels was op het terras de brand in de daar opgestelde barbecue gestoken en dit deed menigeen vermoeden dat er nog gebarbecued ging worden. Dat vermoeden werd enige tijd later bevestigd toen diverse vleesschotels, stokbrood en kruidenboters, een saladeschotel en diverse sauzen opgesteld werden. Kort daarna werd het teken gegeven dat er begonnen kon worden met de barbecue. Dat liet niemand zich een tweede keer zeggen. Al snel lag het rooster behoorlijk vol met vlees dat van lichtbruin tot soms bijna zwart geroosterd werd. Toen iedereen na verloop van tijd uitgegeten was bleek er nog een ijsbuffet klaar te staan. Daar hadden sommigen niet helemaal meer op gerekend. Toch vond ook dit buffet gretig aftrek.  Nadat iedereen uiteindelijk klaar was werd er onder het genot van een drankje nog wat nagezeten en nagepraat totdat de eersten zich afmelden en naar huis vertrokken. Al met al was het een weer een mooi uitje en kan iedereen met tevredenheid terugkijken op deze dag.

Gerda en Dirk, bedankt voor het organiseren van deze dag!

Wil je de dag nog eens bekijken in foto's, klik dan HIER