Nieuws

Uitvoering 24-11-2018

Uitvoering 24-11-2018

Om exact 20.00 uur opende voor een zeer goed gevulde zaal voorzitster Joke Dijk de avond. Na het welkomstwoord, waarin ook nog stil werd gestaan bij het overlijden van Gait-Jan Schroten, nam lady speaker Dineke Boerkamp het woord over om het programma van deze avond te presenteren.

Als eerste kondigde zij het optreden aan van Annabel, het jongste lid van de vereniging. Solo bracht Annabel op een prima wijze 'In de speeltuin' en 'Spelende vingers' ten gehore.

Daarna was het de beurt aan het B-orkest oftewel de senior-leerlingen. Zij brachten het door Willeke Alberti bekend geworden lied 'Spiegelbeeld' en het nummer 'Unique' voor het voetlicht. Een uitstekend optreden en na afloop van deze nummers werd dan ook bekendgemaakt dat deze leerlingen inmiddels zo ver waren dat ze volgend jaar te horen zijn in het A-orkest!

Dan was het de beurt aan het A-orkest dat, uiteraard, begon met de Con Brio-tune. Voordat hierna echter begonnen werd met het officiele programma nam Joke nogmaals het woord en kondigde aan dat speciaal om Gait Jan te gedenken het bij Gait Jan favorite lied 'Stay with me' gespeeld ging worden. Vervolgens werd aangetoond in een mix van klassieke en moderne stukken dat onder leiding van dirigent Gerrit Boerkamp het afgelopen jaar weer prima gepresteerd is. Gespeeld werd achtereenvolgens 'Wien bleibt Wien' uit de gelijknamige operette van Johann Schrammel, 'Slavenkoor' uit de opera Nabucco van Verdi, 'Titanic' (de titelsong van de gelijknamige film), 'La Comparsa' (in een ver verleden (1963) bekendgemaakt door ZZ & De Maskers), 'Halleluja' van Leonard Cohen en 'Una paloma blanca' van de George Baker Selection.

Voordat de pauze werd aangekondigd betraden de dames van The Wrinkles het podium voor een eerste optreden. Met cabaret en liedjes à capella werden diverse situaties ten tonele gevoerd waarin iedere vrouw van middelbare leeftijd zich zou kunnen herkennen. Al met al een geslaagde eerste optreden. Na de pauze zou nog een tweede optreden volgen.

In de pauze was er gelegenheid om een drankje te nuttigen, maar vooral gelegenheid om lootjes ter ondersteuning van de clubkas voor de inmiddels bekende verloting te kopen.

Na de pauze volgende een tweede optreden van The Wrinkles. Ook dit optreden werd door de vele aanwezigen zeer gewaardeerd. Omdat ze bij een accordeonvereniging optraden werd dirigent Gerrit Boerkamp gevraagd om ze bij één van hun nummers muzikaal op de accordeon te ondersteunen. Uiteraard voldeed hij aan dit verzoek.

Evenals andere jaren was het na de pauze tijd om een drietal jubilarissen in het zonnetje te zetten. Dit jaar waren dat Heidi Grondman die 10 jaar lid was, Joke Dijk die 25 jaar lid was en Dirk Westerhof die maar liefst 55 jaar lid was van Con Brio. Heidi en Dirk werden toegesproken en voorzien van bloemen en een persoonlijk cadeau door voorzitster Joke. Joke werd op haar beurt in dichtvorm toegesproken en ook in de bloemen gezet door oud-voorzitster Frieda Slotman. Ook Joke werd een persoonlijk cadeau overhandigd.

Lady speaker Dineke nam vervolgens weer het woord en kondigde een verrassing aan. Annabel zou op accordeon de 'Cupsong' spelen met op de achtergrond drie vriendinnen die met bekers het ritme aangaven. Dit leek een beetje op het bekende 'balletje-balletje', maar dan zonder balletje. Een erg leuk optreden! Wilt u zien hoe dat ging? Klik dan HIER.

Inmiddels had het orkest weer plaatsgenomen op het toneel voor een tweede optreden. Ook nu weer een aantal lekker in het gehoor liggende melodieen. Begonnen werd met 'The rose' van Bette Midler, dan 'Pigalle' bekend geworden door Bill Ramsey (1961), 'Laat de zon in je hart' vooral bekend geworden door René Schuurman (2012), 'If tomorrow never comes' van Ronan Keating (2002), 'I have a dream' van ABBA (1997) en tot slot 'Adieu mein kleiner Gardeoffizier' van Robert Stolz en vooral bekend geworden in de uitvoering van Richard Tauber. Leuk is nog te melden dat bij 'Laat de zon in je hart' The Wrinkles onverwacht vocale ondersteuning gaven.
Het muzikale deel van de avond werd besloten met de overbekende Con Brio-tune, uitgevoerd door zowel het B- al het A-orkest.

Tot slot van de avond werden nog de hoofdprijzen van de verloting getrokken, een vleesschotel en een door Con Brio-lid Grietje ten Klooster gemaakt schilderij.
Het was weer een zeer geslaagde jaarlijkse uitvoering! Iedereen die de avond mogelijk heeft gemaakt, de drummer, dirigent, lady speaker, de toneelmeesters, The Wrinkles, 't Witte Peerd, het publiek en alle ondernemers in Nieuwleusen die de avond mede gesponsord, hebben hartelijk dank hiervoor.

De avond is inmiddels weer een herinnering, maar gelukkig hebben we de foto's nog! Wilt u die zien? Klik dan HIER.

Con Brio gaat nu op naar het volgende jaar, het jaar waarin de vereniging 60 jaar bestaat! Wat er dan staat te gebeuren is nog niet bekend, maar het zal in elk geval een bijzondere uitvoering worden. Noteer daarom alvast 30 november 2019 in uw agenda.