Privacyverklaring

Privacyverklaring accordeonvereniging “Con Brio” te Nieuwleusen

Dit is de privacyverklaring van “Accordeonvereniging Con Brio” gevestigd te Nieuwleusen, KvK-nummer 64299295, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in dit statement voor u uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doeleinden voor gegevensverzameling
Hieronder geven wij in een aantal punten aan met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

1.      Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Welke gegevens: voornaam / achternaam / adres / geboortedatum / telefoonnummer / e-mailadres.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: als u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Als u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 2 maanden
Ontvangers: nvt

  1. Administratie
   Welke gegevens: voornaam / achternaam / adres / geboortedatum / telefoonnummer / emailadres / bankgegevens / betaalgegevens.
   Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
   Bewaartermijn: gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar
   Ontvangers: Penningmeester, ledenadministratie
  2. Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
   Welke gegevens: voornaam / achternaam / emailadres
   Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst  
   Bewaartermijn: zolang als men aangemeld is
   Ontvangers: nvt
  3. Versturen berichten van derden, waaronder NOVAM Welke gegevens: voornaam / achternaam / emailadres
   Grondslag: Toestemming
   Bewaartermijn: zolang als men aangemeld is
   Ontvangers: NOVAM, andere verenigingen
  4. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
   Welke gegevens: Cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies)/IP-gegevens
   Grondslag: Toestemming
   Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
   Ontvangers: websitebeheer, analytics tool
  5. Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis
   Welke gegevens: voornaam / achternaam / adres / geboortedatum / telefoonnummer / emailadres
   Grondslag: Toestemming
   Bewaartermijn: Zolang als de toestemming niet is ingetrokken
   Ontvangers: nvt

Ledenlijst
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een lid opgenomen in een ledenlijst, bestemd voor onderling contact en is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door bestuur, ledenadministratie, leden en dirigent. De lijst bevat: voornaam / achternaam / adres / telefoonnummer / geboortedatum / e-mailadres / ingangsjaar lidmaatschap.
Naast de gegevens van de leden worden ook de gegevens van de dirigent en de drummer, die beiden geen lid zijn van de vereniging, in de lijst opgenomen.
Voor jeugdleden op deze lijst wordt toestemming gevraagd van de ouder of verzorger.
De ledenlijst wordt door het bestuur actueel gehouden.

Website:
De vereniging heeft een website:
conbrio-nieuwleusen.nl
Op het algemene deel van de website staan de actuele gegevens van de vereniging. De website wordt gebruikt voor informatie over en promotie van de vereniging. Op dit algemene deel worden ook de namen van leden, dirigent, drummer en lady speaker vermeld.

Op een voor leden en dirigent met een gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd deel van de website worden de namen /adres / telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres van leden, dirigent en drummer vermeld.

Foto’s van orkestleden en leerlingen kunnen worden getoond. Dit betreft alleen optredens, uitvoeringen en andere gezamenlijke activiteiten van Con Brio.

Op het beveiligde deel van de website is “De Koffietafel” ondergebracht. “De Koffietafel” wordt gebruikt voor interne mededelingen van leden en bestuur.

De website wordt actueel gehouden door bestuur en webbeheerder.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig als en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Als u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijk Bestuur, contactpersoon Bert Poels (secretaris)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 0523-656289

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.